مقالات

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۹۰۷۷۱ ۰۲۱

مقالات

مقاله

نقش گمرک در تجارت

نقش گمرک در تجارت

گمرک به عنوان سازمانی که اجرا کننده قوانین و مقررات...

چگونگی بازرگانی

چگونگی بازرگانی

مقدمه بحث پیرامون بازرگانی خارجی و مبادلات بین...

اموزش دور اظهاری واردات

اموزش دور اظهاری واردات

آموزش دور اظهاری واردات

وزارت صنعت ،معدن و تجارت-وزارت اقتصادی و دارای

وزارت صنعت ،معدن و تجارت-وزارت اقتصادی و دارای

هیئت وزیران در جلسه 19/12/1394به پیشنهاد