حمل و نقل بین المللی

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۶۷۰۹۷ ۰۲۱

حمل و نقل بین المللی
حمل و نقل بین المللی

  ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

 ترانزیت خارجی: ترانزیت عبارت از انتقال کالا از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر یا انتقال کالا به مناطق ویژه اقتصادی به منظور اعمال تغییراتی همانند تغییر بسته بندی یا تغییر لفاف و نظایر آن که ماهیت کلی و اصلی کالا را تغییر ندهد و سپس خروج آن از همان مرز گمرکی یا مرزهای گمرکی دیگر کشور.

ترانزیت داخلی: عبارت است از انتقال کالا از یک گمرک به گمرک دیگری در همان قلمرو گمرکی به منظور انجام تشریفات گمرکی در گمرک اخیر.

حمل یکسره:عبارت است از ترانزیت داخلی کالاهایی که مقصد آن در بارنامه یکی از شهرهای داخلی قید شده است و در آن مقصد گمرک مجاز و مجهز برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای تجاری وجود داشته باشد، بدون تخلیه کالا در اسکه یا انبار در گمرک اول.

درخواست حمل یکسره توسط حمل کننده کالا یا صاحب کالا به گمرک تسلیم مگردد.(تبصره 1 ماده 18 قانون)

به تعبیر دیگر ترانزيت خارجي جهت ارسال کالا از کشورهاي همسايه به کشور ديگر با گذر از خاک ايران ميباشد.ترانزبت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى به‌منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.کالائى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مى‌کند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى ذکر شده مى‌باشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است. وسايط نقليه که بدون بار و مسافر وارد و براى ترانزيت اظهار شود از هر حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت کالا مى‌باشد و همچنين وسايط نقليه حامل کالا ترانزيتى که با محموله خود از يک نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مى‌شود. براى اين نوع وسايط نقليه بايد اظهارنامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل شود.

 

تروش اجرایي و مقررات و چگونگي ترانزيت کالا بشرح زير است طبق ماده 122 قانون امور گمرکي ترانزيت داخلي عبارت است از آن است که کالاي گمرک نشده از گمرک خانه مجاز به گمرک ديگري حمل و تحويل گردد که در اين آیين نامه گمرک خانه هاي مزبور براي رعايت اختصار به ترتيب به نام گمرک مبداء و گمرک مقصد نام گذاري گرديده اند ضمنا در مناطقي که ادارات سازمان بنادر و کشتيراني وجود دارد حمل کالا تحت عنوان ترانزيت داخلي اداري موضوع تبصره 2 ماده 18 قانون امور گمرکي در هر مورد منوط به موافقت قبلي اداره کل بندر محل انجام خواهد گرفت ترانزيت داخلي وقتي انجام مي گيرد که گمرک ورودي (مبداء) امکانات و شرايط ترخيص کالا را نداشته باشد و طبق بخشنامه اخير گمرک ايران ترانزيت کالا از اين گمرک به گمرکات ديگر به شرطي صورت ميگيرد که طبق موافقت قبلي گمرک ايران و يا موضوع فورس ماژور باشد ترانزيت داخلي کلا بر دو نوع ميباشد ترانزيت اداري که خود گمرک با توجه به نياز راسا نسبت به انجام ترانزيت کالا اقدام مي نمايد و سپس هزينه هاي مربوطه را از ذينفع وصول مي نمايد ترانزيت داخلي شخصي و غير اداري که بر اساس در خواست صاحب کالا با شرکت حمل و نقل انجام ميگيرد حال مراحلي که براي ترانزيت کالا بايد انجام گيرد مرحله اول تنظيم اظهار نامه ترانزيت داخلي که بايد در فرم چاپي مخصوص و در سه نسخه تنظيم گردد و سپس مدارکي که بايد جهت تنظيم اظهار نامه ضميمه گردد بشرح زير ميباشد: معرفي نامه با وکالت نامه شرکت حمل و نقل درخواست کتبي شرکت حمل و نقل جهت ترانزيت کارت بازگاني شرکت حمل ونقل کد اقتصادي شرکت مربوطه فاکتور مربوط به کالا بارنامه مربوط به کالا قبض انبار کالا فرم تضمين کالا که پس از تکميل اسناد فوق و تنظيم اظهار نامه تحت عنوان ترانزيت تعداد نوع کالا نوع بسته وزن ارزش کالا و همچنين نام گمرک مقصد بايد قيد گرديده باشد مدارک ذکر شده به اظهار نامه الصاق و پس از مهر و امضاء در محل مر بوطه توسط صاحب کالا يا نماينده شرکت حمل به دايره احراز هويت ارایه ميگردد که پس از تطبيق اسناد توسط دايره فوق و پرداخت هزينه هاي مربوطه و تعيين مبلغ تضمين که نوع وصول آن بصورت (سپرده نقدي يا ضمانت بانکي) و براي شرکتهاي حمل (بن بيمه ) ارائه مي گردد در مرحله بعد اظهار نامه به سرويس ارزيابي ارجاع و توسط ارزياب سرويس کالا ارزيابي اجمالي صورت مي گيرد و پس از مطابقت تعداد بسته هاي کالا با اسناد اظهار نامه پلمپ ميشود و پس از امضاء توسط ارزياب در دايره پروانه نسبت به صدور پروانه در سه نسخه اقدام مي گردد و در مرحله بعدي دو نسخه از پروانه فوق پس از مهر و امضاء توسط مسئول دايره پروانه و ثبت ژورنال و تایيد آن توسط مسئول مربوطه درنسخه فوق با سه نسخه اظهار نامه به سرويس ارزيابي جهت امضاء نهايي ارجاع مي گردد.

پرسش و پاسخ : ( تعداد ۱ مورد )

جمشید نامی

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

با سلام احترما شرکت ما محموله ای جهت صادرات به کشور ترکبه از طریق مرز بازرگان ارسال نمود اما به دلیل مشکلات جدید صادرات امکان خروج از مرز میس نشد خواستم بدانم هزینه به شرکت حمل و نقل چگونه پرداخت میشود؟


پاسخ

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

باسلام

احتراما طی تماس با مجموعه اطلاعات دقیق تر را ارائه نموده تا امکان پاسخگویی دقیق به شما میسر گردد

باتشکر

برای ما پیغام بگذارید