تشکیل صف طولانی کامیون‌های ایرانی در مرز مهران - رویه گمرک عراق تغییر کرد

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۹۰۷۷۱ ۰۲۱

تشکیل صف طولانی کامیون‌های ایرانی در مرز مهران - رویه گمرک عراق تغییر کرد

افزایش 53 درصدی درآمد گمرك تهران

صدای صنعت -كارگری گفت: تعداد اظهارنامه های واردات كالا دراین گمرك در دو ماهه اول 5665 فقره بود و ارزش كالاهای وارداتی در مدت یاد شده بالغ بر 518 میلیون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد افزایش نشان داده است .

 
وی افزود : مقدار كالاهای اساسی كه دراین دوماه از این گمرك ترخیص شده بیش از4210 تن می باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 84 در صد افزایش داشته است.همچنین دردو ماهه اول سال 520 تن دارو به ارزش 18 میلیون دلار از این گمرك ترخیص شده است.
 
كارگری گفت :درآمد گمرك تهران در دو ماه اول سال بیش از2584 میلیارد ریال  بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  53 درصد رشد داشته است.

احمد كارگری مدیر كل گمرك تهران گفت: در دو ماه اول سال جاری درآمد این گمرك53 افزایش داشته است .