رئوس خدمات (ستون چپ)

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۶۷۰۹۷ ۰۲۱

رئوس خدمات (ستون چپ)

رئوس خدمات

انجام امور بانكي و انتقال ارز

انجام امور بانكي و انتقال ارز

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

انجام امور بانكي و انتقال ارز

واردات موقت

واردات موقت

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

واردات موقت

مذاكرات و خريد خارجي

مذاكرات و خريد خارجي

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

مذاكرات و خريد خارجي

حمل و نقل بين المللي

حمل و نقل بين المللي

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

حمل و نقل بين المللي

ثبت سفارش

ثبت سفارش

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

ثبت سفارش

مرجوع نمودن كالا

مرجوع نمودن كالا

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

مرجوع نمودن كالا

بازرسي كالا در مبدا و مقصد و اخذ مجوز بهداشت

بازرسي كالا در مبدا و مقصد و اخذ مجوز بهداشت

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

بازرسي كالا در مبدا و مقصد و اخذ مجوز بهداشت

اخذ مجوز بهداشت

اخذ مجوز بهداشت

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

اخذ مجوز بهداشت

ترانزيت داخلي و خارجي

ترانزيت داخلي و خارجي

  ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

ترانزيت داخلي و خارجي