مرجوع نمودن کالا

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۹۰۷۷۱ ۰۲۱

مرجوع نمودن کالا
مرجوع نمودن کالا

  ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

کالاهایی که وارد گمرک شده ولی بنا به دلایلی امکان ترخیص آن نیست وصاحب کالا قصد اعادهآ را از کشور دارد ، کالای مرجوعی نامیده میشود.

عواملی که ممکن است باعث عدم ترخیص کالا شود:

 1- عدم صدور گواهی استاندارد

 2- فقدان گواهی بهداشت

 3 - ممنوع بودن ورود کالا

  4 - نداشتن گواهی قرنطینه نباتی

  5  -  تصمیم صاحب کالا

  6 - عدم انطباق کالا با سفارش

بازگرداندن کالای وارداتی شما که بنا به هر دلیلی امکان ترخیص آن وجود ندارد همانطور که می دانید کالاهای مرجوعی کالاهایی هستند یا بدلیل ممنوعیت و یا غیر مجاز بودن و یا عدم تطبیق با مجوزهای مربوطه قابل ترخیص نمی باشند.که در دو حالت قابل بررسی هستندحالت اول چنانچه کالا کالا در گمرک مرزی موجود باشد اظهارنامه در دو نسخه تنظیم می گرددو مشمول پرداخت هزینه های گمرکی است و تحت نظر مستمر ماموران گمرک از کشور خارج میگردد .حالت بعدی در صورتی که کالا در گمرکخانه داخلی موجود باشد برای این منظور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم می گرددو برای مرجوع نمودن کالاهای مجاز مبلغی معادل یک برابر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه و برای مرجوع نمودن کالاهای غیر مجاز و مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغی معیک برابر حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه لاو ه برابر ارزش کالا سپرده اخ میگردد ه پس از تایید پروانه مرجوعی مربوط توسط گمرک خروجی ، سپرده مذکور به صاحب آن مسترد می گردد کالاهای مرجوعی نوعی دیگر کالاهایی هستند که بعنوان ورود موقت قبلا به کشور وارد شده اند و در پایان مهلت مربوطه برای اعاده به خارج از کشور اظهار مرجوع می شوند.شرکت ترخیص کالا ایکاد کلیه این خدمات را برای شما عزیزان انجام خواهد داد.

برای ما پیغام بگذارید