واردات موقت

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۶۷۰۹۷ ۰۲۱

واردات موقت
واردات موقت

  ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

 

کالاهایی که برای اهداف معینی وارد کشور می شود و پس از تحقق اهداف مجدداً باید به خارج از کشور اعاده گردد واردات موقت نادیده می شود.

ورود موقت رویه گمرکی است، که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض به قصد خروج مجدد، در مدت های مقرر (مهلت مقرر ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به منظور های صدور کالای ساخته شده یک سال از تاریخ ورود موقت مواد اولیه مربوط می باشد که این مهلت نیز با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولید ذیربط تا یکسال دیگر قابل تمدید است)به منظور های ذیل وارد قلمرو گمرکی میگردد.

برخی اهداف واردات موقت:

1- شرکت دادن کالا در نمایشگاه های بین المللی

2- ورود موقت کالا برای انجام پروژه ای عمرانی

3- ورود موقت کالا برای انجام پروژه های علمی یا تحقیقاتی

4-ورو موقت مواد اولیه و لوازم و قطعات مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی

5- ورود موقت خودرو

شرایط ورود موقت:

برای ورود موقت کالاهای، وارد کننده باید به گمرک تضمین لازم را جهت اطمینان گمرک به بازگشت کالا تودیع نماید. این تضمین به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی دریافت میگردد. میزان تضمین عبارت از:

1-کالا های مجاز :معادل حقوق ورودی به علاوه جریمه احتمالی

2-کالاهای ممنوع یا مشروط :مادل سه برابر ارزش کالا به علاوه حقوق ورودی.

3-وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می توانند به جای تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی،با تعهد ذیحسابی سازمان خود نسبت به ورود موقت کالاهای خود اقدام کنند. 

مجوز های لازم جهت واردات موقت

واردات موقت،از اخذ مجوز های ورود مندرج در جداول مقررات صادرات و واردات معاف می باشد.لیکن اخذ مجوز های قانونی که به استناد قوانین خاص بوده و به منظورهای امنیتی و بهداشتی و فرهنگی وضع شده اند،مانندمجوز وزارت دفاع،بهداری و وزارت کشاورزی (سازمان قرنطینه نباتی) وسازمان دامپزشکی و وزارت ارشاد (حسب مورد)ضروری می باشد.

برای ما پیغام بگذارید